ORGANIGRAMA

Junta Directiva
  •  President: Xavi Pastor

  • Tresorera: Marta Lemos

  • Secretari: Lluís Tel

  • Vocals: Toni Pedragosa, Aina Prat, Ferran Gil, Enric Vinyeta, Albert Casas, Jordi Barney 

 

Encarregat coordinació

Blai Pacho (681181887)

Ajudant coordinació
Coordinació escola de bàsquet

Biel Colominas (678269220)

David García 

Encarregada web i xarxes socials

Aina Prat