cartell.PNG

DIJOUS 26 MAIG  DE 10H -12H MATÍ
INSCRIPCIONS PRESENCIALS
AL PAVELLÓ 11 DE SETEMBRE

RECORDEU ENVIAR FOTOCÒPIA O 
IMATGE DE TARGETA SANITÀRIA,
CARNET DE VACUNES I DOCUMENT
DRETS DE IMATGE I TRANSPORT A: